moow

Městský mobiliář

Jedinečný městský mobiliář. Na první pohled není zřejmé, zda se jedná o lavičku, koš nebo stojan na kola. Cílem je komplexní propojení designu jednotlivých segmentů, ze kterých je produkt poskládaný. Jedná se o nekonečně dlouhou sestavu, která se dá dle potřeby kdekoliv rozpojit, kombinovat nebo skládat. Díky univerzálnosti a unifikaci jednotlivých dílů lze vytvářet nekonečné množství variant podle prostředí, do kterého bude mobiliář použit. Díly jsou navrženy tak, aby se dokázaly přizpůsob architektuře města. Dokáží kopírovat organické linie chodníků, kruhy okolo kašny i další geometrii, která se ve městě objevuje …

(Navrženo: 2016)